1. Kdy vznikne důvod pro celní projednání zásilky?

1.1 Objednané zboží může být celně projednáno pokud má objednávka hodnotu vyšší než 550 Kč. Z naší zkušenosti však plyne, že objednávky do hodnoty 3000 Kč jsou celně projednány v méně než 0,1% případů.

2. Jaké podklady jsou potřeba pro bezproblémové celní řízení?

2.1 Pokud bude Vaše zásilka zadržena k celnímu projednání, budete písemně vyzváni Českou poštou k doložení tří potřebných dokladů.

Jako první dokument je třeba doložit doklad o koupi. Ten Vám bude vystaven a zhotovena připraven na míru pro potřeby celní deklarace naším pracovníkem na Vaše požádání, stačí nás kontaktovat na email.

Jako druhý dokument doložte doklad o zaplacení, resp. výpis platby. K tomuto účelu postačí print screen z internetového bankovnictví nebo útržek složenky.

Nakonec vyplňte plnou moc k proclení zásilky Českou poštou, který naleznete tady. Ta Vám bude zaslána současně s výzvou o doložení dokladů. Plnou moc stačí vyplnit(jméno, adresu, datum) a podepsat.

Všechny dokumenty poště zašlete emailem na adresu uvedenou v oznámení o příchodu zásilky ze zahraničí.

Nemáte-li možnost zaslat dokumenty emailem, pošlete je v obálce na adresu uvedenou v oznámení o příchodu zásilky ze zahraničí.

3. Jaké komplikace mohou nastat?

3.1 Budou-li dodrženy výše uvedené pokyny, nemělo by dojít k žádným komplikacím. Pokud by zboží bylo zadrženo, vrátíme Vám peníze za objednávku. V případě jiných komplikací nás kontaktujte.

4. Jak dlouho trvá celní řízení?

4.1 Samotné celní řízení trvá obvykle 2-3 dny. Ke zdržení dochází v době od rozhodnutí o celním projednání do doručení výzvy o doložení dokladů a do poskytnutí těchto dokladů zákazníkem České poště. Celkem tedy počítejte s 5-10 dny.

5. Jaké poplatky mohou vyvstat v souvislosti s celním projednáním?

5.1 S vyclením mohou vyvstat tyto poplatky: DPH, CLO a poplatek České poště za zastoupené v celním řízení.

6. Jak se stavíme k celnímu řízení a poplatkům, které vzniknou naším zákazníkům dodatečně?

6.1 Jelikož si Vás, našich zákazníků vážíme, řešíme tyto situace vždy k Vaší spokojenosti. S proclením Vám poskytne součinnost naše zákaznická podpora. Pokud byl na zásilku vyměřen celní dluh, zaplatíte ho při převzetí zásilky na Vaší poště. Celní výměr a doklad o poplatku za proclení poté oskenujte a zašlete nám ho emailem, CLO, DPH a poplatek za proclení Vám budeme kompenzovat doplacením dodatečných nákladů, nebo formou kuponu na další nákup, příp. refundem. Kompenzaci lze poskytnout pouze zákazníkům, kteří nezakoupili zboží k podnikatelskému účelu.